We gingen naar Spanje op zoek naar een stuk land om er op te bouwen en er op termijn voorgoed te gaan leven en werken. We waren goed voorbereid en dachten dat we precies wisten wat we wilden.

Bij de eerste afspraak met David was onze vaste overtuiging dat we meteen landjes gingen bekijken. Niets was minder waar. In David troffen we een makelaar die ons, vóórdat we landjes gingen bekijken, goed de spiegel voorhield. Hij legde ons precies uit hoe e.e.a. echt werkte in Spanje, informeerde uitgebreid naar onze plannen en gaf haarfijn aan wat daarvan niet kon en wel kon en van dat laatste wat er voor nodig was om dat te realiseren.

Naast het feit dat we via David een landje hebben kunnen kopen dat nog mooier was als dat uit onze dromen, blijven we David altijd dankbaar voor zijn altijd kritische maar ook zeer behulpzame houding. Hierdoor hebben we ook in relatie tot de bank, de overheid en het benodigde ingenieursburo veel sneller stappen kunnen zetten als dat we dat zelf allemaal hadden moeten doen.

Als mens hebben we David leren kennen als iemand met een altijd opgetogen, vrolijke uitstraling die altijd denkt in termen van mogelijkheden en oplossingen i.p.v. onmogelijkheden.

Kortom een partner van onschatbare waarde als je vanuit het buitenland de plek nam je dromen wilt realiseren in Aragon / Catalonië.

Jacqie, Gerrie, Peter & Marcel

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We went to Spain looking for a piece of land to build, to live and to work on. We were well prepared and thought we knew exactly what we wanted.

At the first appointment with David our firm expectation was that we would went straight away looking for properties. But things went completely different. In David we found an agent that, before we went to visit the properties, exactly wanted to know what our plans and expectations were. After that he explained to us in detail how things rule in Spain and what was needed to make our plans successful. Finally he showed us only the properties that exactly fit with our plans.

We were able to buy a property that was even more beautiful than in our dreams, due to the guidance of David and his continuous positive critical and auxiliary attitude. We will remain grateful to David for that. Also with David’s help we were able to make very quick progress at the bank, the government and the engineering-office which we could not ever have managed by our own.

As person we got to know David as someone with an always elated, happy appearance that only thinks in terms of capabilities and solutions instead of impossibilities.

In short, a highly valuable partner if you’re coming from abroad to make your dreams come through in Aragon / Catalonia.

Jacqie, Gerrie, Peter & Marcel

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.